En atmosfære på jobb som oppmuntrer til å løse dagens utfordringer, er ubetalelig og en leders største aktivum.

Det finnes ingen suksessfaktor som trivsel. Det gjelder sport, frivillighet, foreninger, men også i kommunale virksomheter. Når folk trives, går arbeidet lett, det går raskt og har høy kvalitet. Som en finsk skiløper sa; å trene koster meg ingenting, konkurransen gir meg så enormt mye. Og vi ser det når håndballjentene spiller i VM for tiden. Gleden, farten og effektiviteten i spillet begeistrer også motstanderne.

I det private næringsliv og innen sport må en leder/trener gå hvis vedkommende ikke får laget til å fungere. Den enkelte i laget eller teamet blir værende, for de har ansatt de beste de kunne få. Derfor er det opp til leder å hente ut det beste i den enkelte og få de til å fungere godt sammen. Dette er god økonomi.

En leders oppgave er å lede sine medarbeidere, ikke styre. Medarbeidere trenger en leder som oppmuntrer, som gir ros, men også veiledning og invitasjon til medvirkning. En atmosfære på jobb som oppmuntrer til å løse dagens utfordringer, er ubetalelig og en leders største aktivum. Medarbeidere som kan tenke seg selv og ta initiativ, gjør en leders ansvar enklere.

Når medarbeidere trives på jobb, stiller de opp 100 prosent. Sykemeldinger går ned, for det å være på jobb er gøy. En ønsker ikke at andre skal kunne komme inn og gjøre den jobben en liker så utrolig godt selv. Den som trives, har en innovativ innstilling til arbeidet og henter ut sin optimale kompetanse. Der det oppstår utfordringer, trigges evnen til å løse flokene. Det gir mestringsfølelsen og man føler seg ikke så fort sliten.

Er det derimot dårlig stemning og konflikter mellom leder og medarbeidere, forsvinner trivselen. En leder har stor makt, så konflikter kan føre til at kompetente medarbeidere slutter, blir sykemeldt over tid og blir noen ganger uføre. Liv kan faktisk bli ødelagt. Da er det viktig at ansvaret plasseres der det hører hjemme – hos leder. Det er leders ansvar å gi rom for et trivelig arbeidsmiljø – et ansvar de har overfor både arbeidsgiver og de under seg.

Trivsel på jobb gir minimale sykepengeutgifter, stabilitet og trygghet i medarbeidergruppa, noe som igjen letter trykket med hensyn til spareknivuhyret som henger over enhver leder. Så fokus på trivsel kan gi raskere uttelling på en dårlig økonomi enn ren innsparing, selv om det ikke løser alt. Igjen - dette er rett og slett god økonomi.

Anne Lund Sjøstrand, Lindesnes Frp