Lørdag 14. oktober 2023 kom budskapet om at Samuel Haugseth var død. I mange år var han lærer ved Frøysland skole, og mange er de elever som gjennom årene har hatt han som lærer.

Samuel Haugseth ble født på Haugseth i Øvre Salangen i Troms 19. mars 1927. Han vokste opp i en søskenflokk på ti. Det var lærer han ville bli, og han fikk mange år i skolestua. Utenom lærerskolen i Stavanger hadde han seks måneder ved Aust-Agder fylkes Yrkesskole og dessuten Statens husflidsskole på Blaker.

I 1954 giftet han seg med Marie Hamre fra Kvinesdal. De bodde flere steder, bl.a. ei tid i Kvinesdal, men omkring 1960 gikk ferden til Halse. Her var han lærer ei kort tid ved Toftenes skole, men skolen ble etter hvert sentralisert til den nye Frøysland skole som stod ferdig i 1961. Samuel Haugseth fikk sin lange arbeidsdag ved denne skolen til han ble pensjonist.

Som lærer var han godt likt. Jeg var selv blant de mange elever han lærte opp gjennom årene. Den gang begynte skoledagen med sang, andakt og bønn, og avslutningen bestod også av sang og bønn. Jeg tror ingen hadde vondt av det, tvert om gav det for mange en god ballast resten av livet. Lærerne ble tiltalt med etternavn den gang. Vi nærmet oss konfirmasjonsalderen før vi visste fornavnet, derfor ble han bare kalt Haugseth av oss elevene.

Haugseth underviste i de fleste fag, fra gymnastikk, sang med pusteøvelser til sløyd samt de fleste teoretiske fag. Musikk med blokkfløytespill var den gang obligatorisk. Tegning hadde vi også. Da ble som regel en vase med blomster satt fram som vi skulle tegne, mens Haugseth leste fra ei eller annen spennende bok. Spesielt kjærkomment var det når film ble vist fra Statens skolefilmsentral. Dette var jo før TV og mobiltelefon ble allemannseie. Han brydde seg om sine elever, det merket vi. Alle ble «sett», som det heter i dag.

Allerede i ung alder hadde han tatt et bevisst kristent standpunkt. Dette merket vi godt i klasseværelset, og vi fikk god kjennskap til Bibelen og kristendommen. Haugseth var også leder av Halse misjonsforening i en mannsalder. Også politikken fikk nyte godt av hans arbeidsinnsats. Han var den første leder av KrF i Mandal (1964-1966) etter kommunesammenslåinga mellom Mandal, Holum og Halse og Harkmark. Senere var han blant annet formann i edruskapsnemnda og varamedlem til kommunestyret.

I mange år holdt Samuel og Marie søndagsskole for barna i Ulvegjelet og omegn. Marie stod også for barneforening. Selv hadde Samuel ansvar for å skaffe talere til møter rundt om i kretsene da han var formann i Halse misjonsforening. Ofte ledet han selv møtene. Ekteparet arbeidet utrettelig for å bringe budskapet om verdens Frelser til nye generasjoner både her hjemme og ute på misjonsmarken. I alle år hadde de ei lang bønneliste med personer de bad for.

Fra 1962 hadde de sitt hjem i Livegen i Ulvegjelet der de tre barna Solfrid, Alf Jarle og Børge vokste opp. I 1997 flyttet de til Kvinesdal der deres to sønner bodde, og her bodde ekteparet siden. I de senere år var han aktiv med andakter på Kvinesdal nærradio i tillegg til annen kristen virksomhet. Etter at kona, Marie, døde i 2012 har han bodd i egen leilighet hos sønnen. Samuel Haugseth døde på Kvinesdalheimen 96 ½ år gammel. Et langt og rikt liv var til ende. Velsignet er hans minne.

Ådne Fardal Klev