Kommunestyret i Lindesnes har vedtatt nedsprenging av Sodevika med skog og hus og hytter og jordbruk.

Dette til tross for at Statforvalteren har uttalt at planforslaget er i strid med nasjonale mål for ivaretakelse av naturmangfold, nasjonale retningslinjer om henholdsvis støy og støv, nasjonale mål om jordvern og nasjonale mål om nullvekst i personbiltrafikken.

Derimot er det helt usikkert hva vi får, bortsett fra en steinørken og et luftslott. Nedsprenging av Sodevika er en gullgruve for selskapet som skal sprenge ned Sodevika. Ved salg er steinens verdi 1,2 milliarder.

Entreprenøren som skal sprenge ned Sodevika har klare mål som gjelder nedsprengingen, men når anleggsperioden er over er ingen ting sikkert. Det er ikke inngått noen avtaler for ettertiden. Det grønne skiftet og havvindsatsingen er argumentet for at Lindesnes kommune trenger flere næringsarealer til sjøretten industri.

Mange tror at denne satsingen vil gi oss billigere strøm, men vi er underlagt Acer, så energien vil bli eksportert til utlandet.

Både i Agder og i vestre del av Agder er det flere kommuner som har tilgjengelig arealer og arealer til opparbeiding til industri nær sjøen. Det snakkes så mye om samarbeid kommunene imellom på Agder. Dette burde være en gyllen anledning til å vise det i praksis. Når noen politikere selger inn at det er så viktig for Lindesnes kommune å sprenge ned Sodevika for at kommunen skal få tatt del i havvindsatsingen og skaffe mange nye arbeidsplasser, så mener jeg at de selger keiserens nye klær. Alt er usikkert, ingen avtaler er inngått.

Det som er helt sikkert, er at nedsprengingen vil ta flere år. Dersom det heller ikke går som planlagt vil nærområdene og byen leve i støy og forurensing i 10 til 20 år fremover. Det gis ingen krav om hvor raskt det skal sprenges ned.

Energi er blitt en mangelvare, det er derfor det er så mye snakk om nye energikilder. Men der er som trollmannens læregutt: nye løsninger skaper nye problemer som igjen skaper nyere problemer. Det vi i SV ser som en stor fare med det grønne skiftet, er den hallelujastemningen det nå er for å bygge ned natur for å skaffe ny energi som vil føre til store miljøødeleggelser for jordbruk, natur, fugleliv, fisken i sjøen m.m.

Mange tror at denne satsingen vil gi oss billigere strøm, men vi er underlagt Acer, så energien vil bli eksportert til utlandet. Høyere pris for strøm vil folk få uansett.

Det er mulig å endre standpunkt i denne saken. Kommunestyret i Kristiansand skal nå ta opp saken om å omregulere Borgeheia, området ved Kjevik flyplass til naturområde. Området ble vedtatt nedsprengt i forbindelse med satsing på at Kristiansand kommune ikke fikk batterifabrikken. Politikerne der uttaler at de nå er fornuftig å omregulere området til naturområde.

Sølvi Gjerdahl Thomassen, 3.-kandidat SV’s fylkestingsliste