Vi i Lindesnes Venstre lover å jobbe for en regnbuevennlig kommune som fremmer frihet, likestilling og mangfold. Her i Lindesnes skal vi sørge for at alle føler seg frie og inkluderte. For å få det til må regnbueflagget vaie fra rådhuset, vi trenger gode møteplasser, og kommunalt ansatte som har kompetanse på skeiv tematikk.

Selv om holdninger har endret seg og det er lettere å være skeiv nå enn tidligere, opplever mange fortsatt mye diskriminering og dårligere livskvalitet. Skeive har både høyere selvmordsrate, flere helseproblemer og opplever mer trakassering og usynliggjøring enn andre. Også her er Sørlandet dårligst i klassen. Det er langt flere skeive i vår region som vurderer å ta sitt eget liv, sammenlignet med skeive i resten av landet.

BUFDIR-undersøkelsen viser også at 10 prosent av menn «grøsser» ved tanken på homofile. Enda flere er skeptiske til at homofile skal ha samme rettigheter som heterofile. Så vi har en lang vei å gå. Derfor er det viktig at vi som stiller til valg, forplikter oss til å jobbe for en inkluderende kommune.

Det holder selvsagt ikke å heise Pride-flagget for å få en regnbuevennlig kommune, men det er et viktig symbol. Altfor ofte føler unge skeive at de ikke hører hjemme, og velger å flytte til steder hvor de kan være del av et fellesskap. Men flaggingen må være del av en større satsing, på holdningsarbeid, psykisk helse, og på kompetanse blant kommunalt ansatte i helse- og sosialtjenester, skole og barnehage.

Å være en «regnbuevennlig kommune» betyr å:

  • Heise regnbueflagg på Rådhuset.

  • Ta initiativ til Pridearrangement, i dialog med relevante organisasjoner.

  • Satse på psykisk helse, på flere kommunepsykologer og annet helsepersonell.

  • Lage kommunale planer for alle typer mangfold.

  • Sikre tilgang til kjønnsnøytrale toaletter.

  • Sikre tilgang på tilgjengelige møteplasser, også rusfrie arenaer.

  • Gi kommunens ansatte kompetanseheving på ulik seksualitet, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og ulike kulturer.

  • Sikre familierabatter for moderne familier – ikke bare A4-familier med to barn og to voksne.

Vi vil oppfordre kandidatene fra de andre partiene til å stille seg bak initiativet. Skeive skal ikke måtte flytte fordi de føler seg utrygge i lokalsamfunnet sitt. Det er vårt felles ansvar.

For Lindesnes Venstre,

Randi Fredriksen

Asle Nesland

May Lis Furenes