Dette er veien som er vedtatt at skal bli tilbakeført til sti. Til venstre ser man blokker, benyttet til avsperring. Disse mener Flakk at har blitt fjernet av grunneiere som har benyttet bil på veien. Dette er veien som er vedtatt at skal bli tilbakeført til sti. Til venstre ser man blokker, benyttet til avsperring. Disse mener Flakk at har blitt fjernet av grunneiere som har benyttet bil på veien. Foto: Audun Fegran Kopperud

Uriktige påstander om ulovlig kjøring på Omlandsneset