Frps forslag til tiltakspakke

Lindesnes Frp vil berømme alle kommunens ansatte som står på for våre innbyggere dag og natt i denne tøffe tiden. Vi registrerer også at det gjøres en utmerket jobb fra kommunens kriseledelse med ordfører og rådmann i spissen. Fremskrittspartiet i Lindesnes kommune legger her frem forslag til en lokal tiltakspakke i forbindelse med koronapandemien. Dette er tiltak som kan være med på å begrense smittefaren og stimulere til at arbeidsplasser opprettholdes.

Det er nå viktig at kommunen kommer tidlig inn med lokale tiltak tilpasset kommunens innbyggere og næringsliv. Lindesnes Frp ønsker ikke å skape politisk polemikk i denne situasjonen, men vi ser at svært mange kommuner vedtar tiltakspakker tilpasset sin kommune.

Regjering og Stortinget er tydelig på at tiltakspakker som fremmes vil koste. Lokale tiltakspakker, som blant annet foreslått her, vil også koste penger. Vi mener det ikke vil være konstruktivt å diskutere finansieringsmodeller i en tid der tiltak må komme raskt og treffe riktig.

Rådmannen får fullmakt til å tolke og legge til rette for at forslagene kan gjennomføres på en så smidig og minst mulig byråkratisk måte som mulig, og på et senere tidspunkt oppsummere de totale kostnader coronaviruset har hatt for kommunen.

Tiltakene ønsker vi realitetsbehandlet i formannskapet 26.3.20 og ber ordfører legge til rette for det.

Sendt inn av Alf Erik Andersen på vegne av hele Lindesnes Frp.

Les hele saken med abonnement