Hva slags føringer vil Agderregionen gi for vindkraftutbygging på land?

Foto: Geir Nerhus/arkivfoto