Ny tilførselsvei på nytt

Ny trasé: Den røde traseen markerer området som er vedtatt å brukes til tilførselsvei fra ny E 39 og ned til Ime (planområdet). Denne traseen inkluderer tunnel gjennom Sandnesheia. Den grønne pilen i toppen av bildet markerer traseen Nye Veier nå ønsker å utrede – og vil skjære gjennom Berge og den delen av Ime som ligger nord for gamle E 39. Dagens Tregdekryss er markert med en grønn sirkel. Foto: Nye Veier