Eldreombod Bente Lund Jacobsen. Eldreombod Bente Lund Jacobsen. Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombodet

Eldre må ikkje kome til kort