Om «Ønsker at Krossen blir Holum»

Utsnitt av kartet «1002 Mandal kommune – grunnkretser, delområder og tettsteder» - Kartgrunnlag: SSB og Statens kartverk». Tettstedet Krossen - se skravering: Grunnkrets 0603 – Krossen, Grunnkrets 0604 – Fuskeland, Grunnkrets 0607 – Møll.