Kjør som du vil?

Gustav Reiersen mener firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t er en fordel, og roser dagens regjering som har satt fart i veiutbyggingen. Foto: Monica Gyberg Nielsen