Nødvendig med økt samarbeid om brann og redning

Illustrasjonsbilde. Foto: Ørn E. Borgen