Skal rekkefølgebestemmelser få trumfe trafikksikkerhet?