I dagens arbeidsliv hersker det en utbredt forståelse for at arbeidstakerne må utvikle sin kompetanse i takt med samfunnsutviklingen. Åpenbart bortsett fra hos skoleledelsen i Mandal!

I en undersøkelse som avisen Fædrelandsvennen nylig har gjennomført, troner Mandal på en særdeles lite ærefull førsteplass på listen over lærere som ikke får innvilget sine søknader om å gjennomføre videreutdanning. Hele 71 % av søknadene fra lærerne i grunnskolen i Mandal har blitt avslått!

Dette skjer til tross for at vi har usedvanlig gode statlige tilskuddsordninger for kompetanseheving av lærere. Disse ordningene fikk Venstre styrket gjennom budsjettforliket i fjor. For lærere som underviser i realfag som matematikk og naturfag dekker staten nå opp til 70% av kommunens kostnader ved videreutdanning.

En av de aller viktigste oppgavene for lokalsamfunnet er å sørge for at barn og unge får en god oppvekst slik at de blir rustet for å møte morgendagens utfordringer. Her har den offentlige skolen en nøkkelrolle.

Elever skal sees, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre ha et krafttak for flere, enda bedre og enda mer motiverte lærere. Venstre vil sikre alle lærere muligheten til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til undervisning.

For Mandal Venstre er kommunens behandling av engasjerte lærere som søker kunnskapspåfyll helt uakseptabel! Vi krever at kommunen nå presenterer en plan for hvordan Mandal skal kunne gi mulighet for kompetanseutvikling for denne veldig viktige yrkesgruppen.

Politisk uttalelse vedtatt på årsmøtet til Mandal Venstre 28. januar 2015. Ingvild Wetrhus Thorsvik,

gruppleder Mandal Venstre