«Det er viktig at unge mennesker gjør gode utdanningsvalg. Vi trenger mennesker både med bachelorgrad og fagbrev», mener Janne Fardal Kristoffersen. Her fra besøk på yrkesfag ved Mandal videregående skole. «Det er viktig at unge mennesker gjør gode utdanningsvalg. Vi trenger mennesker både med bachelorgrad og fagbrev», mener Janne Fardal Kristoffersen. Her fra besøk på yrkesfag ved Mandal videregående skole. Foto: Pressefoto

Lindesnes Høyre vil forbedre rådgivningstjenesten