Har ikke vi mennesker det i oss å vise empati og toleranse for måkene?