Storkommunen Lindesnes

Nå er snart sammensetningen og deltakere i det nye kommunestyret bestemt. Spennende tider. Diskusjoner og debatter har pågått i lang tid (noen år) og til slutt ble det sammenslåing styrt av Regjering / Storting, men mot folkets vilje. Det ble lovet positive effekter på de aller fleste områder for kommunens innbyggere, og utkantene skulle på ingen måte få det dårligere.

Vigmostad kommunale skole ble nedlagt for få år siden. Vigmostadfolk kjempet for å beholde skolen, men solidariteten til bygda Vigmostad var i daværende Lindesnes kommune ikke stor nok. Den kommunale skolen ble nedlagt. Ei bygd, ei levende bygd, må ha en samlingsplass, et sentrum, og der er skolen en uhyre viktig faktor. Vigmostadfolk gav seg ikke. Når kommunen sa nei klarte de å få i gang en privatskole, noe som der står virkelig respekt av.

Jeg vil tro, ja, jeg er sikker på at folk i Vigmostad svært gjerne vil ha tilbake den kommunale skolen, og jeg utfordrer derfor det nye kommunestyret til å vise at utkantene i den nye kommunen er viktig for dem. START OPP DEN KOMMUNALE SKOLEN I VIGMOSTAD! Det vil kanskje koste noe ekstra for kommunen, og Regjeringens tidligere gjennomført skattelette (til de rikeste) har indirekte medført trange kommunale budsjetter som igjen har resultert i eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er ikke den beste skatteformen, men vi bør, må og skal ta vare på hele landet vårt, ikke minst bygder / utkanter. Det er der vår matproduksjon er. Skulle det medføre noen få ekstra skattekroner så mener jeg det får våge seg. Vi trenger et godt og solidarisk fellesskap.

Arthur Berntsen

Les hele saken med abonnement