Åpent brev til Kalle Glomsaker

Barn og unges representant, Kalle Glomsaker Foto: Arkivfoto: Geir Nerhus