Dette sier leder for NVE vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund: «Ny bebyggelse bør alltid plasseres i tilstrekkelig avstand fra elvebredden, og en må sikre at elveløpet har tilstrekkelig kapasitet for de største vannmengdene. I områder der risikoen for flom er stor, kan det være nødvendig å omdisponere flomutsatte arealer»

Mandals nye helsehus er en gigantisk fireetasjers bygning, beliggende fem meter fra elva, og dette skal skje helt uten diskusjon om ansvarligheten av et slikt vedtak. Når storflommen kommer og jord og sand vaskes vekk fra elvekanten kan situasjonen bli dramatisk for de 72 beboerne, nær sagt samtlige trenger hjelp til å bevege seg. Å bo i fjerde etasje da vil ikke være noen spøk. Det er ikke et spørsmål om det blir flom, spørsmålet er når. Det er ennå ikke for sent å finne en trygg tomt. Mandalselva er enn så lenge en av Sør-Norges få elver med normal vannmengde. Finn en trygg tomt, det vil berolige os alle.

Jan Henrik Jensen