Fædrelandsvennen har mandag 10. juli 2023 en reportasje om vedtaket i kommunestyret 15. juni, da Ap, H, FrP og Sp vedtok å sprenge ned Sodevika/Homsvika. De sprengningsvillige partier mente i reportasjen at velgerne ikke ville henge seg opp i enkeltsaker i det forestående kommunevalget.

Det mest sannsynlige scenario nå er at svært mange ved dette valget ikke er villige til å bidra med sin partilojalitet på Sodevikas alter.

Igjen viser dette en manglende forståelse for alvoret i vedtaket om nedsprengning av sårbar kystnatur. Det framstår som et hvilket som helst mindre og uskyldig tiltak i 100-metersbeltet. Korttidsminnet hører nok de sprengningsvillige partier til. De vil nok helst glemme sitt vedtak i kommunestyret 15. juni, når det nærmer seg valget. I alle fall har de ikke kunne se for seg konsekvensene av vedtaket. Hverken for mennesker eller natur. Aller minst har de forstått at motstanderne av nedsprengningen har et særdeles sterkt langtidsminne.

De fleste vil ha Sodevika langt framme i hukommelsen ved valget 11. september. De har evnen til å holde tanken klar for å stemme på de partier som ville bevare Sodevika. Det mest sannsynlige scenario nå er at svært mange ved dette valget ikke er villige til å bidra med sin partilojalitet på Sodevikas alter. De vil velge et parti som har demokratisk dannelse og som kan være rimelig forenelig med egen politiske preferanse. (Fra 3. juli til 9. august kan en tidligstemme. Ordinær forhåndsstemning er mellom 10. august og 8. september.)

Godt demokratisk valg! Vi vil følge opp!

Herbjørn Pedersen, Skjernøy