Vi ønsker å leve i Homsvika. Vi ønsker å beholde hjemmene våre. Vi har en ubeskrivelig tilknytning til jorda vår og stedet her.

Homsvika er ikke til salgs, bare så det er klinkende klart.

Det er kommet oss for øret at enkelte posisjonspolitikere sprer rykter om at reguleringen av området fra Brennevinsmyra til Natokaia er en grei sak fordi grunneierne står klare til å selge. Dette har vi behov for å kommentere.

Mandal kommune har regulert vår eiendom og tilstøtende arealer til industriformål mot vår vilje. Lindesnes kommune bruker store ressurser på å hjelpe en privat aktør i å regulere sin virksomhet inn på vår eiendom, helt mot vår vilje.

Vi ønsker å leve i Homsvika. Vi ønsker å beholde hjemmene våre. Vi har en ubeskrivelig tilknytning til jorda vår og stedet her. Vi ønsker å fortsette å produsere mat, og vi ønsker at de yngre generasjoner skal ha samme muligheter for det gode liv her som oss. Bilder av området flatsprengt gjør oss fysisk uvel.

Vi vil ikke selge og mener vi har uttrykt dette ganske tydelig i en årrekke. Både i 2012, tiden før og tiden etter.

Det dreier seg ikke om penger. «Om vi fikk 500 millioner kroner ville vi ikke ha flyttet. Dette stedet er alt for oss», uttalte Signe Kjerulf til NRK da de overraskende banket på døren hennes.

Signe Kjerulf og Terje Narum, Bente Homsvik, Ann Marie Svendsen Homsvik, Evy Ausdal Rønning og Rune Rønning