Flertallet av befolkningen i Lindesnes kommune har sagt sitt. De vil bevare Sodevika. Beslutningen fra 15. juni 2023 om å flatsprenge Sodevika, skal på nytt på bordet. Vedtaket ble i desember 2023 krevd tatt opp igjen av et flertall i kommunestyret. Ingen planer for området foreligger. Nedsprengte Hausvik i Lyngdal på 500 dekar har ligget brakk i 25 år. Et mulig scenario er det samme for Sodevika.

Lindesnes kommune og Mandal by bør kjenne sin besøkelsestid. De som bruker tidligere vedtatte reguleringer for Sodevika som argument for flatsprengning, er akterutseilt. Det gjelder både nåværende og forrige ordfører. Betegnelsen for slike holdninger kan ses på som «forsteining». Forstått slik at en ikke vil forstå at verden har forandret seg. I 2024 ser verden annerledes ut. Nedbygging av natur er satt på nasjonale og internasjonale dagsordener. Det er ikke urimelig igjen å minne om forurensing og utslipp til sjø, støy store deler av døgnet, forringelse av eiendommer, visuell og auditiv forsøpling som resultat.

Som en av Ryvingens venner vil min opplevelse på fyret ikke bli som før hvis detaljreguleringen blir vedtatt. Også vår fantastiske Ryvingen og vår vakre skjærgård vil bli berørt av støy fra lasting, boring, sprengning og transport. Roen der ute i havgapet går tapt. Kanskje for 15 til 20 år. Noen sier for alltid. Lyd transporteres på en helt annen måte over hav og forsterkes.

Vil våre folkevalgte virkelig dette? Det er mulig å bruke både hodet og hjertet. Et nei til denne detaljreguleringsplanen, som på nytt skal opp i kommunestyret 8. februar, er ikke et nei til en områdereguleringsplan. Det betyr bare at kommunestyret ikke godtar dette ene planforslaget. Ingen står i kø for å bruke Sodevika.

Det haster ikke med å flatsprenge 320 dekar skjærgårdsnatur. De negative konsekvensene er til de grader belyst. Et vedtak som sier fortsatt ja til denne detaljreguleringen vil holde et sår åpent og skape splittelse i vår lille kommune.

Det står derfor respekt av de folkevalgte som nå ombestemmer seg og sier: «Nå må vi bruke tid til å tenke oss om – og stoppe prosessen. Det må finnes bedre løsninger enn foreliggende detaljregulering for Sodevika».

Herbjørn Pedersen, Skjernøy