Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder i Den norske kirke. Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder i Den norske kirke. Foto: Ole Martin Wold

Human-Etisk Forbund vil svekke kirkedemokratiet