De siste ukene har det vært mye fokus i media og på sosiale medier om drosjenæringen, om App-løsninger og om ulovlig persontransport. Vi har hørt mye om den udugelige drosjenæringen og om hvor fantastiske de nye app-løsningene er.

Vi har også hørt politikere som lovpriser den siste tilveksten av organisert ulovlig persontransport. Har drosjene gått ut på dato?De som argumenterer imot et frislipp av Uber og andre delingsøkonomiløsninger er like bakstreverske som de som si sin tid kjempet imot farge-TV, hevder Atle Simonsen i FPU.

Det er ca. 8500 drosjer i Norge. Disse sysselsetter ca. 25000 sjåfører. I Oslo er det 1780 drosjer.

Bare tretti minutters kjøring fra Oslo sentrum ligger det lille tettstedet Harestua i Oppland. Der er det ikke interessant for de app-baserte selskapene å drive transport. De er avhengig av et stort trafikkvolum, eller å skumme fløten – som det også heter, og ønsker seg inn på markedet i de største byene – i Oslo og nå sist Stavanger.

Men på Harestua er det også en drosje, en bopelsløyvehaver. Drosjeeieren er tilgjengelig – alltid. Han sover med telefonen på nattbordet, slik at de som bor i bygda kan få drosje når det måtte være behov for det. Det er ingen som betaler han for denne døgnvakttjenesten. Han får kun betalt når han er ute på oppdrag.

Hvorfor gjør han dette? Jo, fordi det er en plikt. Da han fikk tildelt drosjeløyvet av Oppland Fylkeskommune, fulgte det også med kjøreplikt. Han må sørge for at han eller noen av hans kollegaer alltid er på vakt. Enkelte netter er det ingen kunder som ringer. Da tjener han ingenting på denne vakttjenesten. I det offentlige er hvilende nattevakter godt betalt med avtalte tariffer.

Men noe må han da leve av? Jo da, når din demente bestemor på 92 skal på dagsenter i regi av kommunen da er det han som kjører. Når din kreftsyke tante skal til Radiumhospitalet på behandling, er det også han som kjører. Eller når 9 åringen brekker beinet i skiløypa på Beitostølen, så kommer det en drosje og henter dere, og kjører dere de 4 milene ned til legevakta på Fagernes og de 10 milene videre derfra og ned til Gjøvik for å ta røntgen.

Når pjokken kommer hjem og skal til skolen, ja da kommer drosja og henter ham, slik at han kommer seg til og fra skolen. Når onkel, som sitter i rullestol, skal på bingo med TT kort, eller Olga på 92 skal på butikken eller du selv skal på toget, eller bare hjem fra fest en sen nattetime, ja, da kommer drosja og sørger for at dere kommer dit dere skal.

Disse tjenestene leveres over hele Norge 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Om du bor på Harestua, Skjåk, Lillehammer, Oslo eller Båtsfjord, så finnes det drosjer som kommer og henter deg og dine – når du eller dere trenger det. Dette er drosjenærings samfunnsoppdrag. Drosjene kjører – over alt og alltid. Å være «drosjekusk» er ikke bare en jobb, det er en livstil. Vi setter vår ære i å være der for kundene – når de trenger oss.

Drosjene er antallsregulert av fylkeskommunene. Dette for å unngå overetablering og for å sikre at de som har løyve har et tilstrekkelig kjøregrunnlag. Dette gjøres ikke for å skjerme drosjeeierne, men for å for å ordne det slik at samfunnet til enhver tid har den velfungerende og viktig transporttjenesten som den trenger. I tillegg til at løyvehaverne må kjøpe en ofte dyr og driftssikker bil og kostbart elektronisk utstyr, må de også stille en bankgaranti på 75.000 kr. Sjåførene må ha vandelsattest og helseattest for å få kjøreseddel.

Sjåførene bærer ID kort med bilde, navn og sjåførnummer, og på kvitteringen, som er et godkjent regnskapsbilag, er sjåførens ID-nummer og bilens løyvenummer angitt. Dette kan brukes dersom noen skulle ønske å klage på turen til drosjesentralen, taxiforbundet, forbrukerrådet eller til fylkeskommunen. Årlig er det 0,02 % klager på det totale antallet turer som kjøres.

Drosjene kjører etter en maksimalprisforskrift bestemt av konkurransetilsynet. Alle drosjer må ha registrerende taksameter med justérplikt fra Justervesenet. I 2016 skal det installere alkolås i kjøretøyer som bedriver persontransport i Norge. Dette gjelder også drosjene.

For tiden er det mye fokus på app-løsninger. Dette har drosjenæringen hatt lenge. Her kan kundene bestille bil, app'enviser ca.-pris på turen fra a til b og den viser hvor bilen er. Når bilen ankommer, varsles kunde på SMS. Drosje-app'en blir stadig mer brukt – over hele landet. Den er populær hos brukerne. Men det er også slik at mange av kundene, som vi kjører, ikke har en anelse om hva en App er. Smarttelefon er noe som de har hørt barnebarna snakke om.

Drosjekunder kan betale med bankkort, kontant, TT kort eller via faktura. Alt blir registrert og innrapportert til skattemyndighetene. Drosjenæringen i Norge ligger teknologisk langt fremme, og vi ønsker å videreutvikle oss. Men dette skjer alltid innenfor det regelverket som våre politikere bestemmer.

Drosjene i Norge kjører årlig over 30 millioner turer. Sammen med annen offentlig regulert transport har drosjenæringen en viktig samfunnsfunksjon og er et avgjørende tannhjul i det store samfunnsnavet – i storbyene og i distriktene.

Det som kanskje skiller drosjene fra all annen transport, er nærheten til kundene, den personlige oppfølgingen og servicen – også oppofrelsen som mange sjåfører viser – utover det som er forventet. For som nevnt, for mange er drosjeyrket like mye en livsstil som jeg jobb.

Er det slik at samfunnet ønsker en antallsregulert drosjenæring med kjøreplikt, eller et frislipp av drosjer og opphevelse av kjøreplikten, slik at drosjeeieren på Harestua og på hundrevis av andre steder kan slå av telefonen om natta og stenge butikken? Så får heller alle klare seg selv, eller vente til klokka åtte om morgenen før noen tar telefonen.

Er det slik samfunnet vil ha det, eller er dagens ordning velfungerende for samfunnet og for de aller fleste som bor i Norge – og ikke kun for de som skal på en «latte»-tur på byens Starbucks?

Øystein Skoglund, fylkesleder

Norges Taxiforbund, avd. Oppland

Frode Sørensen, fylkesleder

Norges Taxiforbund, avd. Vest Agder