Skolesektoren sliter over hele linjen, mens barna får mindre muligheter for spesialundervisning og færre lærere i forhold til antall elever i klasserommet.

At Lindesnes kommune har en utfordrende økonomi er vel kjent. Vi må lenger tilbake for å forstå hvor disse utfordringene har oppstått over tid. Jeg går tilbake til 2012, da Buen kulturhus ble ferdig og kostet Mandal kommune 265 millioner. I tillegg har investeringslysten påhengt kommunen med blant annet nye idrettshaller. Jeg har ikke noe imot at man investerer, men heller den økonomiske planleggingen rundt hva kommunen bør prioritere. Eiendomsskatten ble innført 1. januar 2014. Nå har kommunen blitt innlemmet sammen med 2 andre kommuner og gjelden øker stadig.

Vi i Lindesnes INP er urolige i forhold til gjeldsgraden. Den øker stadig i takt med store gjeldsforpliktelser som kommunen nå ønsker å ta opp. Helsehus-bevegelsen er i vinden, mens oppvekstsektoren sliter både når det gjelder drift og mangel på vedlikehold av skolebygg. Man reklamerer med hvor flott og fint bygget kommer til å bli. Mens skolene forfaller og barn og unge blir nedprioritert. Stillinger blir tatt bort, mens det blir drøftet på flere arenaer om at skolestrukturen må endres for at det hele tatt skal fungere. For fungere det gjør det ikke.

Skolesektoren sliter over hele linjen, mens barna får mindre muligheter for spesialundervisning og færre lærere i forhold til antall elever i klasserommet. Det blir noe mindre barn rundt om i skolene, men det betyr ikke at barn og unge skal få en vanskeligere hverdag på skolen. Fremover får vi bruk for alle, og derfor må skolen få det de trenger av ressurser til å se og gi den opplæringen elevene trenger. Klarer vi ikke det, kan det få store negative følger i årene som kommer.

INP ønsker å satse på barn og ungdom. Skolen skal være et sted hvor de trives og blir inspirert. Vi ønsker en god skole som fungerer optimalt og strekker seg over hele kommunen. Like muligheter som igjen gir gode forutsetninger for at nye innbyggere flytter til vår kommune. Alt handler ikke bare om å tilrettelegge for ny næring. Men også å ha gode tilbud som er et lokkemiddel for nye innflyttere til kommunen. For næringsvirksomhet har vi på tvers av kommunegrensen også.

Geir Pedersen, Lindesnes INP