Det er med dyp sorg vi i Høyre mottok meldingen om at Ole Guttorm Ihme etter kort tids sykeleie sovnet stille inn 27. januar, 74 år gammel.

Ole Guttorm var en person med en imponerende livserfaring og kompetanse. Han nøt stor respekt i ulike miljøer, og hans lune vesen og brede engasjement gjorde at han var involvert i mange prosjekter og aktiviteter både i arbeidslivet, i politikken og i frivilligheten.

Som følge av sin fars engasjementer som ingeniør, så ble deler av oppveksten tilbrakt i Brasil. Ole Guttorm gikk på portugisisk folkeskole i São Paulo og han var allerede som ung gutt en omsorgsfull og ansvarlig storebror for sine tre mindre brødre. Denne omsorgen og ansvarligheten var noe som kjennetegnet Ole Guttorm hele livet.

Ole Guttorm ble sivilingeniør fra NTH etter noen aktive studieår i Trondheim. Han engasjerte seg i studentpolitikken og ble tidlig valgt som formann i Trondheims Konservative Forening (TKSF). Dette var kanskje den heftigste tiden noensinne i studentpolitikken, med studentopprør, atomkonflikt, EF-debatt og et tydelig AKP-ML, og midt i dette sto altså en sindig og konservativ ung mann fra Ime.

I 1975 flyttet Ole Guttorm med sin lille familie tilbake til Mandal, og det er starten på en betydelig næringslivskarriere. Den unge skipsingeniøren ble tilsatt som prosjektleder ved Båtservice Verft AS, og senere ble det sentrale stillinger ved Oil Industri Services AS i Kristiansand, sitt eget rådgivningsfirma «Parapetroleum» med kunder som Norsk Hydro og Kværner, før han i 1990 starter ved Båtservice Industrier/Holding. I 1994 går han videre til Umoe Mandal AS, og i perioden 1994–2013 var han i ulike lederstillinger med på å bygge opp den sentrale hjørnestensbedriften på Gismerøya.

Ole Guttorms far, Guttorm Ihme, var ordfører i Mandal, og Ole engasjerte seg også i lokalpolitikken. Han ble styremedlem i foreningsstyret i 1990, og etter dette har Ole Guttorm Ihme hatt hele 33 ulike politiske verv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. i tillegg til en rekke lederverv i ulike råd og utvalg. Han var leder av Vest-Agder Høyre fra 2008–2014 og dermed også medlem av partiets sentralstyre. Han var medlem av bystyret i Mandal i flere perioder og engasjerte seg de senere årene også i Senior Høyre. I alle vervene bidro Ole Guttorm med sin innsikt, historier og kloke råd. Han var aktiv i kommunestyregruppen helt til det siste, og han gjorde det med en grundighet, historisk kunnskap og innsikt som lærte og inspirerte mange.

I tillegg til det omfattende politiske engasjementet var Ole Guttorm en ivrig lokalhistoriker og slektsforsker, han var styremedlem i Mandal Historielag, Husfliden og Østerland Laksefiskeri, og han bidro også til flere lokalhistoriske bøker og skrifter.

Vi i Høyre er takknemlige for at Ole Guttorm valgte å bruke så mye av sin tid i politikken, på noe som var større enn han selv og hvor målet er et bedre samfunn for oss alle. Det er et omfattende, langvarig og imponerende samfunnsengasjement som nå har stilnet altfor tidlig.

Det er tid for sorg, men også tid for å minnes et rikt og innholdsrikt liv som betød mye for mange.

Vi lyser fred over Ole Guttorms gode minne.

Harald Furre,

Leder av Agder Høyre

Paal Pedersen,

Gruppeleder Lindesnes Høyre