Under ovennevnte overskrift stilte jeg den 21. april noen sentrale spørsmål til nye Lindesnes v/ordføreren. Når det stilles spørsmål, skriftlig og ved avisinnlegg til en forvaltningsinstitusjon, er det rimelig å kunne forvente et svar.

I dette tilfellet ser det ikke slik ut.

Årsakene til dette kan være flere; det kan være ubehagelig, eller at ordføreren er mer opptatt av andre viktige saker.

Jeg ser likevel frem til et svar.

Sven Tallaksen