Den nye virkeligheten gir nye muligheter

Eva Marie Bentsen, Tore Askildsen og Kristian Mosvold. Foto: Kjell Inge Søreide