Ingen skam å snu når det gjelder drikkevannet vårt