Det handler om verdier

Til nå i valgkampen har du sikkert lest leserinnlegg til fordel for både det ene og det andre partiet. Alle lover det beste for den nye kommunen. Men til syvende og sist handler det om hvilke verdier vi vil ha med oss inn i det nye kommunestyret.

Vi i Senterpartiet er tydelige på våre verdier.

Verdiene våre gjør at jeg står på mitt, uansett hva de andre partiene måtte mene. Som for eksempel å stemme imot FrP sitt forslag om spredt boligbygging, fordi det var imot forslaget kommuneplangruppa hadde kommet frem til som beste alternativ. Fordi det ville ført til at hele kommuneplanen måtte ut på ny høringsrunde. Fordi jeg er for spredt boligbygging, i områder som er egnet for det.

Fordi Senterpartiet vil ta beslutninger basert på grundige vurderinger, ikke populistiske forslag over bordet. Vi vil ha langsiktige løsninger som kommer fellesskapet til gode, ikke lettvinte løsninger som tjener et fåtall.

En av de viktigste verdiene vi har i Senterpartiet, er at vi vil forvalte jorda på en slik måte at fremtidige generasjoner overtar den i bedre stand enn da vi overtok. Miljøhensyn, matjord og drikkevann er essensielle for oss, og vi vil aldri la Nye Veier gamble med vårt drikkevann.

Vi ønsker at du skal ha et godt liv med gode muligheter uansett hvor du bor i den nye kommunen. Vi tror på hele nye Lindesnes.

Det trenger ikke være mer avansert enn det. Husk verdiene dine når du skal stemme på mandag!

Randi Fredriksen

2. kandidat for Lindesnes Senterparti

Les hele saken med abonnement