Debattinnlegg

Jan Terje Nielsen fra Bærum/Skjernøya kommer med en del påstander i sitt innlegg 3. mars som vi må kommentere.

Lindesnes kommune har behov for utvikling og flere industriarbeidsplasser. Vi mener at en satsing på havvind vil gi muligheten for flere arbeidsplasser. Det er ikke bare de direkte arbeidsplassene som eventuelt skapes av en vellykket satsing på havvind. Det vil sikre eksisterende arbeidsplasser i en vid omkrets og det vil skape nye jobber innenfor et bredt felt av service, leverandørindustri, handel osv. Hvor mange arbeidsplasser man eventuelt ender opp med, er umulig å spå, men å kalle de som tror på prosjektet og jobber døgnet rundt for å sikre distriktet en utvikling for naive og arrogante er absolutt ikke dekkende for den jobben som blir gjort.

Innsenderen har studert regnskapene til Mandal Havn Strømsvika Holding AS, Mandal Havn Strømsvika AS og Tømmerkaia AS. Disse selskapene eies av Lindesnes kommune med cirka 86 prosent og Lyngdal kommune med cirka 14. Det er kun Tømmerkaia AS som er i normal drift. Den drives av Kristiansand Havn IKS gjennom en leieavtale med Tømmerkaia AS. Det er en solid leietaker og sikker betaler. I 2022 ble det eksportert nesten 300.000 kubikk tømmer over kaia. Det er mer enn en dobling på de årene kaia har vært i drift.

Tømmerkaia AS må ha en bedriftsøkonomi som er trygg og som sikrer at selskapet kan betale sine forpliktelser. Det har Tømmerkaia AS. Men det som er viktig, og det som er hele poenget med å bygge tømmerkaia og tømmerlagringsplassen, er å legge til rette for næringslivet og bygge nødvendig infrastruktur som fungerer. Byggingen av tømmerkaia har gitt et stort antall skogeiere vesentlig bedre muligheter for å få solgt sitt tømmer til en god pris på en effektiv måte. Det fører til at næringslivet i hele distriktet har fått et løft. Det er det som har vært selskapets mål og mening fra dag en, eller selskapets «misjon» om man vil, og ikke en høyest mulig avkasting på innskutt kapital.

Mandal Havn Strømsvika AS er ikke ferdig utviklet. Ferdigstillelsen av kaiområdet vil være et stort løft for selskapet økonomisk, men vi har kontroll på økonomien. Verdiene i selskapet er i stor grad havneareal og næringstomter. Hvordan de verdsettes, avhenger av hva de kan/skal brukes til. Vi kan selge tomtearealene på det åpne markedet for vesentlig mer enn det som er kommunens innskutte kapital og selskapets gjeld dersom det er ønskelig fra eierne våre, men det er det ikke.

Eierne ønsker at det offentlige, enten gjennom sitt eierskap i Strømsvika-selskapene, eller direkte, skal ha kontroll på og eierskap til de arealene som defineres som havneareal. Det er en god strategi, det er infrastrukturbygging og tilrettelegging for næringsdrift i generasjoner framover. Påstanden om at «det er derfor en stor mulighet for at all innskutt kapital fra kommunen er tapt» er direkte feil.

Alle som har sitt daglige virke direkte eller indirekte i Strømsvika betaler skatt, det kommer derfor store summer inn til det offentlige som et resultat av at kommunene har satset i Strømsvika.

Som innsenderen også er tydelig på, dersom ikke tomtearealene er så godt som klare når næringslivet har behov for det, vil de finne andre steder å etablere seg på. Det er derfor avgjørende å ha næringstomter tilgjengelig når det dukker opp bedrifter som vil etablere seg, enten om det er havvindaktører eller andre. Om vi ikke har det, vil vi stagnere veldig fort.

For å oppsummere; kommunens oppgave er å tilrettelegge for næringsutvikling og infrastruktur, ikke å skape store overskudd fra egne selskaper.

Åse Lill Kimestad, Styreleder Strømsvika-selskapene

Ove Nodeland, Daglig leder Strømsvika-selskapene

Vi mener at en satsing på havvind vil gi muligheten for flere arbeidsplasser.