Debattinnlegg

Dette var siste innenlands-smitte i Norge med vilt poliovirus.

I årene 1950-1954 hadde vi over 4000 poliotilfeller med lammelser i Norge og meir enn 500 døde av sykdommen.

Men hvordan er situasjonen i dag? Takket være massevaksinasjon i Norge, fra 1956 og videre, er landet vårt i dag poliofritt. Faktisk har Norge nå vært poliofritt så lenge at mange ikke vet at poliomyelitt er en sykdom som gir lammelser. Lammelsene kan være dødelige, eller gi livslange skader. Det finnes ikke noen kur for polio. Fortsatt lever mennesker med ettervirkninger av denne lumske sykdommen. De ble smittet før vaksinasjonsprogrammet ble igangsatt. Smitten skjer gjennom munnen, og det er hjernen og ryggmargen som blir angrepet.

Verdens poliodag er 24. oktober. Da markerer vi at vilt poliovirus nå nærmer seg utryddelse. Polio er redusert med 99,9 prosent siden 1988. Det skyldes internasjonalt samarbeid, samt overvåking, utholdenhet og effektive vaksiner. Vaksinene gis både som sprøyter og som dråper. Dråpevaksine er en enkel og effektiv metode, lett å bruke i land med lite utbygd helsevesen. Bare i Afghanistan og Pakistan ser vi nå tilfeller av vilt poliovirus.

I mer enn 35 år har Rotary jobbet for å utrydde polio. Rotary har vært pådriver i arbeidet og var aktive i opprettelsen av Global Polio Eradication Initiative (GPEI) i 1988.

Utryddelse av polio er en krevende og dyr oppgave. Mer enn 21 milliarder US-dollar er samlet inn til nå. Frem til målet om utryddelse er nådd, må det jobbes intenst. Hver eneste dag jobber tusenvis av fagfolk og frivillige, noen av dem med livet som innsats. Alle uvaksinerte barn er truet så lenge det finnes smitte. Skulle arbeidet med vaksinering og forskning stoppe nå, vil det som er oppnådd gå tapt, og nye forekomster vil komme, med spredning som resultat. Men vi har sett at arbeidet nytter. Vi ser alle frem til at vi kan si at polio er utryddet. Den dagen er nær.

Rotary distrikt 2290 v/ Sissel Berit Hoell