Tirsdag 27. januar ble det holdt åpent møte om kommunalreform og nye E-39 på Mandal VGS. En full sal fikk oppleve at direkte adkomstvei til Strømsvika ble et hett tema. Årsaken til at dette er et viktig tema er fordi Statens Vegvesen ønsker at all tungtrafikk til Strømsvika skal sluses forbi Ime Skole, noe mange er uenige i.

De er derfor forbløffende når tidligere Ordfører Alf Gottfred Møll tar ordet og i klartekst motsier Statens Vegvesen på dette punktet, når han selv har stemt ned forslag om dette tidligere. 16. januar 2014 fremmet jeg på vegne av Mandal SV et forslag om at Bystyret skulle kreve fra Statens Vegvesen at direkte adkomstvei ble lagt inn i det ferdige prosjektet. Alf Gottfred Møll og FrP stemte sammen med Ap, H og KrF imot dette.

Når jeg på folkemøtet forteller dette avfeier Møll mine påstander som vas, noe jeg selvfølgelig kan leve godt med. Dessverre for Møll er mine påstander korrekte noe alle som ønsker kan se i Bystyrets protokoll fra 16. januar 2014. Jeg vil derfor spørre Alf Gottfred Møll direkte: Vil du opprettholde ditt synspunkt om at du og FrP ikke har stemt imot forslag om direkte adkomstvei til Strømsvika?

Jeg vil i denne sammenhengen også opprettholde SVs synspunkter i denne saken. Mandal har regulert et industriområde på Jåbekk og i Strømsvika som er ti ganger så stort som dagens industriområde på Gismerøya. Mandal SV vil ikke sende denne tungtrafikken forbi Ime skole og håper resten av Bystyret vil støtte oss når vi tar opp forslaget om direkte adkomstvei ved neste behandling i Bystyret.

Morten Ekeland,

bystyrerepresentant Mandal SV