Pengebevilgninger og politiske prioriteringer er avsporing av debatten om Buen

foto