Politisk hønsegård? Hva vil du velge?

Det sveitsiske folk har siden 1884, i 170 år, vært den absolutt øverste myndighet, i sitt eget, direkte, demokratisk styrte land. Av den grunn har ingen partier i Sveits noen som helst politisk makt. Makten ligger suverent hos folket!

Sveitserne styrer selv landet sitt direkte, gjennom juridisk bindende folkeavstemninger. Sveits har likevel et parlament. Men partiene som sitter der har ingen politisk makt. Den politisk, bestemmende makten, ligger hos folket, som er landets absolutt øverste og lovgivende makt.

Sveits sitt direktedemokrati, med direkte folkestyre, har gjort Sveits til verdens mest velfungerende demokrati. Dette fantastisk, demokratiske systemet, har aldri vært pensum i norske skoler. Vi, folket har aldri blitt opplyst om denne muligheten, gjennom presse og media. Det er fullstendig stille om denne muligheten. Dette til tross for at både presse og media kjenner til at det arbeides for at Norge skal bli et direktedemokrati.

Hva er parlamentarisme?

I Stortinget, som er vårt parlament, sitter de politiske partiene, som vi alle kjenner til. Parlamentarismen, partipolitikken, utøves gjennom disse politiske partiene, som sitter i Stortinget.

Når vi ved såkalte valg, leverer stemmeseddelen leverer vi en blankofullmakt til dette partisystemet, som har fått navnet parlamentarisme. Et system som presse, media og det politiske kartellet i Oslo kaller demokrati. Når vi leverer stemmeseddelen, leverer vi en blankofullmakt til aktørene i dette udemokratiske styringssystemet. Dermed sier vi både direkte og indirekte til systemets aktører: Gjør med folk og land som det behager dere.

Etter dette har vi ingenting å si. Vi, folket, har ingen mulighet til, i ettertid, å påvirke de beslutningene som tas i dette «STORE TING» i Oslo. Vi er politisk maktesløse, umyndiggjorde. Vi, folket, er redusert til ordet velgerne og har bare de politiske partiene til makteliten å velge blant.

Vi mangler et virkelig, ekte alternativ til dette styringssystemet. Vi mangler det EKTE, DIREKTE FOLKESTYRET, DIREKTEDEMOKRATIET, som folket i Sveits har vært velsignet med i 170 år.

Dette valget har aldri vi fått eller hatt. DETTE ER DET VIRKELIGE VALGET I VÅR TID.

Det er du og jeg, det norske folk, som må sørge for at denne valgmuligheten blir virkelighet. Dersom du ikke vil støtte maktelitens styringssystem, hva gjør du?

Er passiv. Lar være å stemme?

Er aktiv. Demonstrerer ved å stemme uten stemmeseddel i konvolutten?

Hva velger du?

Godt valg!

Terje Stenersen

Les hele saken med abonnement