Minneord over Anlaug Mejlbo

Vår gode kollega og venn, Anlaug Mejlbo, døde lørdag 23. mai etter lang tids sykdom, 69 år gammel. Hun var født i Spangereid 24. april 1951. Pikenavnet hennes var Stokke. Anlaug var sterkt knyttet til hjemplassen og besøkte stedet i alle ferier.

Anlaug tok lærerutdanning og arbeidet som lærer, rådgiver og leder i Asker fra hun var nyutdannet 21 år gammel. Sammen bygde hun og Morten et godt hjem for seg og barna i Asker.

Anlaug begynte i Oppfølgingstjenesten på Veiledningssenteret i Asker og Bærum i 2008. I mange år før det samarbeidet ansatte i Oppfølgingstjenesten og PP-tjenesten med Anlaug. Vi hadde tett kontakt med henne da hun ledet Askerungdommens ressurssenter, og i de seks årene hun var rektor på Bleiker videregående skole. Hennes engasjement for ungdom, spesielt unge som sliter litt mer enn andre, var unikt.

At Anlaug ble vår arbeidskollega, var en berikelse for miljøet vårt. Engasjementet hennes påvirket alle som kom i kontakt med henne, og hun arbeidet utrettelig med ungdommene hun kom i kontakt med og hadde ansvar for. Anlaug har vært viktig for mange ungdommer i Asker og Bærum. Hennes pågangsmot, kreativitet og faglige dyktighet ga resultater og ringvirkninger.

Anlaug hadde et stort nettverk, spesielt i Asker kommune. Et nettverk hun brukte til det beste for de hun arbeidet med. Hun ga seg aldri og sto ved ungdommenes side. Ingen utfordring var for stor. Anlaug fant alltid en løsning!
Også i fritiden brukte Anlaug krefter på de som ikke har det så lett. Arbeidet hun nedla på Varmestua i Asker vil bli husket av mange.

Vi er fulle av beundring for det Anlaug fikk til der hun jobbet, og vi er glade for at vi fikk lære henne å kjenne og samarbeide tett med henne de siste arbeidsårene hennes. Også da vi ble pensjonister hadde vi kontakt og regelmessige møter.

Anlaugs pågangsmot og styrke i møte med den langvarige kreftsykdommen var enestående. Hun reiste seg og kom tilbake i jobb gang etter gang, godt hjulpet av Morten og familien.

Vi er takknemlige for at vi fikk lære Anlaug å kjenne!

Våre varmeste tanker går til Morten, barna og resten av familien.

Elisabeth O Kolbjørnsen, tidligere leder for Veiledningssenteret i Asker og Bærum

Les hele saken med abonnement