Ungdomsrådet har laget ungdomskonferanse hvor temaet var å bli «rå på inkludering» og med barnerådet har vi har spilt inn film om å vokse opp med lite penger i en verden hvor veldig mye er dyrt.

Barnerådet har jobbet med temaet fattigdom og hva det betyr her i Lindesnes hele dette året. Vi skulle gjerne hatt penger til å rigge dette prosjektet. Imidlertid er mange av den misoppfatning at barne- og ungdomsrådet sine prosjekter er finansiert av kommunen. Det er de ikke. Slike prosjekter krever ekstern finansiering. Men barnerådet har en viktig stemme vi tenker hele kommunen må få høre, så vi kjører på selv om ingen fant prosjektet deres verdig å støtte. Nå blir det film som Why Connect produserer. En film dere alle får se. Gratis.

Ungdomsrådet hentet sin finansiering til ungdomskonferansen fra Erasmus-programmet som finansierer både planlegging og konferanse i sin helhet. Slik kunne 200 ungdommer delta helt gratis i Buen 22. april.

Vi tror at barn og unge trenger å eie deres tids store utfordringer like mye som de må få eie løsningene.

Men hvorfor gjør vi dette?

Fordi vi tror at barn og unge trenger å eie deres tids store utfordringer like mye som de må få eie løsningene. Dagens barn og unge vokser opp i en verden der utenforskap, fattigdom og dårlig psykisk helse er høyst nærværende og høyst reelt. Det skrives og snakkes mye om disse temaene, men barn og unges egne stemme og deres egne perspektiver, mangler ofte. Derfor har vi dykket ned i temaene sammen med dem, og utfordret dem på hvordan de opplever utenforskap og hvordan den kommer til uttrykk.

Vi har reflektert sammen med dem om hvordan det påvirker oss som menneske og samfunn og vi har utfordret sannheter og muligheter for løsninger. Vi har sammen sett at utenforskap er ikke mange små enkeltproblemer, det er strukturelle utfordringer skapt gjennom kultur og politikk.

Det er den ideen vi som foreldre får når vi tenker at det er nødvendig med ny skolesekk hvert år. Det er det som skjer når vi planlegger turer til 9000 kroner til Polen og tenker at det er like lett for alle å selge 36 store pakker med doruller. Vi tror det er lett å be om hjelp når du har lite penger, for vi har støtteordninger for alt mulig. Men å be om hjelp, er vanskelig. Så vanskelig at noen bare ikke deltar.

«Hvor dyr venn er du?» spurte Kaisa Hansen-Suckow ungdommene på konferansen. De var helt stille, fanget inn av fortellingen hennes om hvordan det var å vokse opp i en familie med lite penger. Hvor dyr venn er du? Må dere alltid gå på kino, kafé eller Burger King, shoppe eller andre ting som koster penger når dere møtes? Det er de små tingene som synliggjør utenforskapet. Men det er også de små tingene som kan invitere alle inn i det store fellesskapet. Som å huske på at å møtes ikke trenger å koste noe. Det handler om å tenke at i vårt felleskap trenger vi ikke bruke penger for å ha det gøy sammen, vi kan gjøre gjenbruk kult og vi kan låne utstyr på Bua om vi har lyst til å gjøre noe ekstra og vi trenger ikke dyre turer. Det går an å invitere inn på en måte som ikke krever noe.

Prosjektene til barne- og ungdomsrådet handler om det. Å utfordre oss til å tenke annerledes om hvordan vi bygger sterke felleskap, å gi barn og unge selv mulighet til å reflektere over alle hindringene de møter og forstå hva de kommer av. Når vi gjør det blir det lettere å finne både de små og de store løsningene på hva som kan gjøre oss til et bedre felleskap å være del av.

Trine Djuvik Linkjendal,

Barne- og ungdomsrådskoordinator, Lindesnes kommune

Anne Grønsund,

medvirkningskoordinator, Lindesnes kommune