Gode amatører og proffe kokker kakker skallet og får ut innholdet uten å søle, og server eggene på en delikat måte. Ikke alle liker «knuste egg» like godt, men de er i alle fall spiselige.

Men i Sodevika har knuserne av eggene hevet dem hele med skall rett i panna og servert sølet som en fullverdig omelett. Og uansett hva du sier, forventes det at du spiser alt.

En dårlig kokk ville skrape bort rusk og rask og servere, mens en vettug en ville kaste det, og lage en ny.

I steikepanna på torsdag ligger eggsøl og skall – enten blir det sent ut på kjøkkenet for utskifting, eller så sier kokken: Du spiser det du får servert, mat er mat. Om noen blir dårlige i etterkant, er ikke relevant, vi må ha dette måltidet ut av verden.

Igjen må jeg minne om at planen og rekkefølgebestemmelsene, som har skapt et enormt engasjement, ligger uforandret siden vedtaket i juni 2023. Er dette spiselig?

Stemmer man ja til planen på torsdag, kan man jo se seg selv i speilet, og vurdere om speilbildet er enig i håndteringen av planen.

Kunne jeg lånt speilbildet ditt, ville jeg stilt deg noen helt enkle spørsmål:

  • Hvorfor krevde du ikke gang- og sykkelsti ferdig før anleggsstart? Det ville gitt større mulighet for rask etablering når arealet er ferdig opparbeidet.

  • Risikoen for forurensning tilsvarende i Strømsvika, er dette ivaretatt?

  • Støyplan for massehåndteringen? Var du klar over at rapporten sa: «Beregningen av fremtidige situasjoner tar utgangspunkt i tilsendte dwg'er av brudd. Det er lagt til grunn at bunn på bruddet er på kote +3.» Og for borerigger er støy beregnet bak avskjerming. Ikke ulovlig å si dette i rapport, men reelt?

Jeg er redd håndteringen vil medføre støy i lang tid, og du må belage deg på mengde kamper i saken fremover.

Skulle jeg gitt deg et råd i etterkant, ville jeg sagt at du skulle sendt planen tilbake til start, be om en plan som omhandler uttak av stein, med en ferdig planert tomt på det de disponerer. Spill på lag med lokalbefolkningen slik at tiltak blir risikovurdert, og det som man ikke klarer å nullstille, må inn som en del av rekkefølgebestemmelsene.

Send planen tilbake til tiltakshaver og be dem komme med ny plan. Det kan da ikke være kommunen som skal bruke tid på private planer, advokatutgifter og din dyrebare tid, og på toppen av det hele skape masse splid.

Det er ikke nødvendig å servere knuste egg, de kan serveres på en spiselig måte, som er akseptabel for de fleste.

Det er et vanskelig valg dere skal ta, og ikke minst forsvare i etterkant. Men er du i tvil om alle viktige momenter er ivaretatt, så bruk stemmen fornuftig. Å si at planen må tilbake til start, er ikke det samme som å si nei til den, men at du er tydelig på at du ikke er enig i innholdet.

Terje Bydahl