Det er veldig rart å være vitne til at revisorer og andre samfunnstopper nedsnakker arbeidsplasser som kan bli skapt av B&G Stein. Kanskje ikke denne bedriften alene gir 50 millioner i skatt, men det er vel mere enn skatt et samfunn lever av? Arbeidet adler mannen, heter det. Det er arbeid vi skal leve av i fremtiden.

Det er selvfølgelig ikke lett å spå hvor mange arbeidsplasser som vil bli skapt når arbeidene med det nye næringsområdet kommer i gang, og etter hvert kommer i produksjon. Området er regulert til en eller annet form for havrettet næring.

Vi har erfaring med en annen bedrift som i sin tid flyttet til Mandal, riktignok fra en kommune som nå er slått sammen til Lindesnes kommune.

TT-anlegg ble bejublet med stående ovasjoner da de kom. Bedriften har skapt store verdier til samfunnet og har i dag flere hundre ansatte og har tilrettelagt næringsarealer arealer for flere hundre store og små virksomheter. De har selv en eiendomsmasse som bidrar stort til å holde liv i kommunens næringsliv og kommunal drift. Bare eiendomsskatten de betaler, er formidabel.

Hvorfor er det noen som sår tvil om at B&G Stein ikke skal klare det samme?

Jeg synes Oddbjørn Håland har gjort et klokt valg. At han i tillegg har gjort jobben som politiker, ved å ha fått en stor aktør innen anleggsbransjen til å flytte en del av virksomheten sin til vår kommune, står det stor respekt av. Godt jobbet og takk skal du ha, Oddbjørn.

Men det er altså noen som mener at folk som ønsker å skape eller tilrettelegger for å lokke nye bedrifter til kommunen er «farlig det». Både redaktører og andre forsøker å nedsnakke jobben som er gjort. Ja, garvede politikere som Kittelstad, vil forsøke å erklære politikeren inhabil for denne jobben. Hva da med fengselet og GOT? Her var det også politikere som jobbet i kulissene for å få bedriftene til kommunen. Man skal vel ha personlig vinning for å være inhabil?

En arbeidsplass skaper fort grunnlaget for mange flere andre. Arbeid forhindrer utenforskap. Med arbeid følger trivsel. Med arbeid følger tro på fremtiden.

Hen som blir ansatt hos B&G og andre har gjerne med seg en partner. De har kanskje også med seg et barn eller to når de kommer til kommunen vår. Hva trenger de da? Jo, tak over hodet.

Mens det jobbes med tomten til deres nye hus, leier paret en leilighet i distriktet. Det gir inntekter til utleier, butikker som selger mat og klær. Bare fantasien setter grenser for mengden av bedrifter som vil dra nytte av dette paret.

Så bygger de huset. Da har murere, snekkere, rørleggere, elektrikere og mange flere andre, en jobb å gå til i lang tid.

Partneren skal som regel også ha seg en jobb og begynner kanskje i helsevesenet, på skolen eller i andre stillinger i offentlig eller privat sektor.

Dette er ringvirkningene av kun én familie som flytter inn i kommunen. Si at det bare kommer 20 andre som skal arbeide med å tilrettelegge for vårt fremtidige næringsområde, da vil disse 20 skape mange nye og holde liv i enda flere eksisterende arbeidsplasser.

Og det vil fødes barn. Barn som folk i næringslivet, politikere, ansatte i skolen, idrettslag og mange andre, bør ønske hjertelig velkommen. Barna er fremtiden for en kommune. Uten disse, vil vi få kraftig forgubbing og avfolking. Kommunen vil stoppe opp.

Og så noen andre betraktninger. Det er med forundring jeg har observert endringene i samfunnet fra tidlig på 1950-tallet og fram til i dag.

I min barndom var arbeideren ansett som adelig. Samfunnet ble da gjenoppbygget med hardt arbeid etter mange tiår med overbefolkning og utarming av bygdene, børskrakk og arbeidsledighet i byene, utvandring til USA og krig i Europa.

Etter hvert har det blitt en alt for utbredt tro, blant altfor mange vanlige folk og politikere, at staten vil stå på hvert hjørne og dele ut almisser fra en utømmelig statskasse.

Dette er et grønt fatamorgana-bilde. Uten nye skapende arbeidsplasser vil dette luftslottet forsvinne bak de svarte skyene vi ser dukke opp i horisonten.

Lykke til og velkommen sier jeg.

Kaare Hjorth