Paal Pedersen – du bruker feil medisin. I denne saken går du baklengs inn i fremtiden.

Ja, vi i Arbeiderpartiet forutsetter at kommunen skal satse og utvikle alle dagens omsorgsbygg i kommunen, Marnardal, Holum, Vigeland og Sykehjemmet i Mandal.

Helsehuset er et påkrevd virkemiddel for å klare også det – og å få råd til det. Her var vårt tilsvar til Høyre på akkurat det – nå ble det heldigvis et kompromissforslag fra Sp, SV, og Ap som fikk flertall, som sikrer både omsorgsboliger, korttidsplasser, rehabilitering og sykehusets funksjoner. Det sikrer at vi kan møte morgendagens økte behov på en måte som også sikrer vekst og utvikling i de fire andre omsorgsbyggene.

Helsehuset er nøkkelen og et absolutt nødvendig virkemiddel for at Lindesnes kommune skal være i stand til å gi et godt og verdig tilbud både sentralt og desentralt i kommunen når antall eldre over 80 år dobles frem mot 2040.

Så relatert til debatten i kommunestyret.

Hva vil du – og hva vil du ikke – hva er din virkelighet?

I mitt hode er det slik at:

  • Prisstigning selvfølgelig er krevende – men at inflasjonen i «lang linje» kompenserer løpende for det.

  • Det samme gjelder vel innenfor offentlig sektor også, med et lite forbehold – her er det et avhengighetsforhold til politisk farge og retning og prioritering. Allikevel – at skatteinntekter og rammetilskudd vil følge omtrent samme kurve.

  • Så er det om «krukka til Mor Norge» er solid nok. Konkurs ikke i sikte – og den styres sannsynlig forsvarlig uavhengig av politisk farge.

Helsehuset vil tilrettelegge for rasjonelle arbeidsforhold og kostnadseffektiv drift, kortere responstider og bedre helse- og omsorgstjenester til brukere, og tjenestene blir billigere for kommunen. Det er på alle måter god butikk for Lindesnes kommune og for oss som bor der!

Så hva er du redd for eller hva av dette bestrider du?

Det er vel til brukt anslagsvis bortimot 100 millioner kroner i prosjektering frem til nå. Prosjektet går inn i den siste intensive sluttfasen (samspillsfasen) og koster ca. 3,5 millioner kroner i måneden. Vi har fått de beste faglige råd fra et grundig og omfattende prosjekt.

Heldigvis ble det vedtatt å gå for kompromisset, men synd at det ikke var politisk vilje til å gå for hele pakka, inklusive Familiens hus. Det var mitt og Aps klare valg! Vi klarte ikke det beste, men sammen med samarbeidspartiene fikk vi til det nest beste!

Siste veksling er passert, nå utfordrer jeg deg og Høyre til å være med på å bringe pinnen i mål. Og om du har noen forbehold, så bør du være mer konkret på alternativer og hva du vil ta bort.

Rolv Sverre Møll, Arbeiderpartiet