SFO til alle barn nå!

Eva Hinlo (SV) skriver at flere familier i landet velger bort SFO, som følge av dårlig råd. Foto: Audun Fegran Kopperud