Mange overgrep avdekkes først når barn sier ifra

foto