Vedrørende forslag om å kalle planlagt torg ved nytt Nav-bygg på Malmø for Sigrun Skars plass

Advokathuset Sør foreslår et annet navn enn det kommunen går for til det planlagte torget ved det nye Nav-bygget. Foto: BRG