Vindkraft er ustabil, kostbar og medfører en stor potensiell forurensing

foto