Foto: Dag Lauvland

Mandal kommune – tilførselsvei – bruk av offentlige midler