Mandal kommune – tilførselsvei – bruk av offentlige midler

Foto: Dag Lauvland