Høring angående boplikten i Lindesnes kommune

Det er politisk delt mellom boplikt og ikke, er dette bare politikk, eller er det en annen grunn for dette? Jeg er politisk i sentrum, engasjert i velforening, organisasjonsarbeid og beboer i vernesonen i Øvrebyen på det 8. året. Ser etter de foreslåtte regler for boplikt at det er store muligheter til å unngå denne, vi valgte å pusse opp og bosette oss i huset vi hadde leid ut i over 20 år.

Ser ut som det er mange med meg som ønsker å pusse opp og bo i huset en eier, men det er flere som kjøper eiendommer her for utleie siden de kommer billig til eiendommen og det blir lagd flere seksjonerte og felles boenheter som etter min mening er til større skade for bevaring og bomiljøet enn om det muligens kom noen enkelte helårsturister. Utleie genererer som regel større botetthet som det ikke alltid er tilrettelagt for. Som utleieeiendom er det ikke alltid overskudd til det store vedlikeholdet, slik at eiendommen forfaller, spesielt utvendig vedlikehold og restaurering bortfaller da dette ikke øker inntekten, men det prioriteres å lage flere boenheter, lovlig eller?

Skulle boplikten hatt noen verdi, måtte det vært personlig boplikt uten alle unntaksregler som tar bort hele verdien av regelen. Ser også av undersøkelser i andre sammenlignbare kommuner at det ikke blir de store prisendringene og jeg frykter ikke innvandring av turister.

Jeg støtter derfor ikke en boplikt i Lindesnes kommune, det må heller tilrettelegges slik at folk ønsker å bo i kommunen og mulighet til å oppgradere eiendommene etter dagens krav til bolig.

Melvin Hjorth

Les hele saken med abonnement