Reparasjon av kirkene er en lovpålagt kommunal oppgave

foto