Jeg synes det er på høy tid at Grøvan og støttespillerne slutter å så tvil om sykehusets agenda

Tanker etter styremøtet ved Sørlandet sykehus 13. desember 2023.

Det er nærmest rørende å lese om skuffelsen leder for Lister næringsforening, Hans Fredrik Grøvan, og støttespillere uttrykker etter at et enstemmig sykehusstyre ikke evner å ta selvkritikk, og ikke velger å følge deres forslag til løsninger. Det er nok slik at skuffelsen ligger i forventningen ved å ikke få det slik en selv ønsker, i dette tilfellet for meg, helt urealistiske forventninger.

Jeg har lest flere avisinnlegg med gjentakelser om nordsjøturnus som egnet løsning for reetablering av kirurgitilbudet, og ikke minst sykehusets vrangvilje ved å ikke følge deres løsningsforslag. Det er utrolig at sykehusets styre og ledelse nærmest betraktes som evneveike.

Jeg har oppfattet at Lister Næringsforening påtok seg en oppgave (engasjerte First House) med å bedre sykehuset i Flekkefjord sitt omdømme. Jeg er i tvil om i hvilken grad en synes å ha lykkes. For meg virker det mer som det motsatte har skjedd, takket være all den negativisme som har vært rettet mot sykehusets styre og ledelse. Jeg har oppfattet at deres fokus har vært akuttkirurgi og traumebehandling og fullstendig oversett alt det gode sykehuset ellers står for. Undres om de økonomiske bidragsyterne til omdømmearbeidet er tilfreds med resultatet.

Det negative hardkjøret som Grøvan og støttespillerne har rettet mot sykehusets styre og ledelse ved å snakke ned sykehuset, kan muligens ha hatt motsatt effekt, og i liten grad motivert flinke, erfarne kirurger med riktig kompetanse til å søke stilling ved sykehuset i Flekkefjord. For hvem ønsker seg til et sykehus med så mye negativ omtale og en historie om at det er nedleggingstruet? For meg virker det som det har gått prestisje i denne saken. Jeg kan vanskelig se at sykehuset har fått særlig drahjelp av dette såkalte omdømmeprosjektet.

Jeg oppfatter det som ganske så freidig og nærmest respektløst av Grøvan å si at styrets opplegg er å betrakte som et luftslott, dersom han er riktig referert i Avisen Agder 13. desember. For meg virker det mer som et luftslott å tro det er enkelt å rekruttere flinke, erfarne kirurger som vil finne det faglig interessant å søke stilling ved sykehuset i Flekkefjord.

Jeg synes det er på høy tid at Grøvan og støttespillerne slutter å så tvil om sykehusets agenda og spekulere om lukkede prosesser og heller gi sykehuset arbeidsro.

Jeg regner med at Lister Næringsforening har andre viktigere oppgaver, enn å rakke ned på sykehusledelsen som daglig bestreber seg på å gi et best mulig tilbud til hele Agders befolkning.

Jeg er enig med Grøvan i at det synes urealistisk å reetablere kirurgitilbudet. Vi ser nok ikke de samme konsekvensene. Jeg kan vanskelig se det vil være dramatisk for oss i Listerområdet om tilbudet ikke blir reetablert ved sykehuset i Flekkefjord. Dersom jeg skulle bli utsatt for et alvorlig traume, vil jeg foretrekke å bli tatt imot av et bredt faglig sammensatt traumeteam slik det er ved de større sykehusene. Et sykehus som i størst mulig grad kan ferdigbehandle meg.

Det må være en særdeles vanskelig situasjon for lokal ledelse og øvrige ansatte å leve med den uavklarte og usikre situasjonen som har vært omkring sykehusets og ansattes fremtid. En situasjon som har vart svært lenge og i tillegg den stadige negative omtalen. Det har vært gledelig å lese om ledere som ser positivt på fremtiden og pasienter som referer til å ha opplevd sykehusets gode tilbud.

Jeg oppfatter at sykehusets styre fattet fornuftige og viktige vedtak i styremøtet 13. desember 2023 som vil gagne både de ansatte og oss som bor i Listerområdet. Det satses på en modell som synes å være fremtidsrettet, og jeg håper sykehuset får på plass økt ortopedikapasitet og muligheter for å behandle flest mulig bruddskader.

Det synes åpenbart at det vil være flere krevende forhold som må løses for å nå målene for den nye modellen. Sykehusdrift er nok langt mer sammensatt og utfordrende enn det kan se ut, utenfra. Jeg ønsker sykehusets ledelse og de ansatte lykke til i det videre arbeidet.

Er det kanskje slik at det heller er Grøvan og støttespillerne som bør ta selvkritikk?

Helge Abrahamsen

Tidligere ansatt ved Sørlandet sykehus, Lyngdal