Debattinnlegg

Nå må alle motstandere av Sodevika ta seg sammen. Dette område ble omregulert i 2012 og vi har alle lært at det er en skam å snu. Så la politikerne få være i fred og fullføre dette, så vi fortsatt kan ha drømmen om nye arbeidsplasser til kommunen en stund til. Nå har vi fått 1200 sider detaljregulering og konsekvensutredning (KU) av Bertelsen & Garpestad (BG) / Vial, sjekk de løftene om nye arbeidsplasser!

BG sier at dette tar fire til seks år. Da er det utidig av motstandere å finne fakta fra TT-Anleggs lave eksport over flere år, på kun 65 prosent av maks og bransjens egen årsrapport som viser betydelig fall i eksporten siste to år, og bruke det til å regne ut 20 til 25 år som sannsynlig tid. Selvfølgelig klarer BG å eksportere fem ganger mer stein per år enn TT-Anlegg i Strømsvika har klart. Selv ikke KU-ens 1200 sider har giddet vurdere sannsynligheten for det.

Selvfølgelig klarer BG å eksportere fem ganger mer stein per år enn TT-Anlegg i Strømsvika har klart.

BG sier at Sodevika er perfekt for eksport av flytende havvindfundamenter. Da er det utidig av motstandere å finne fakta om enorm kostnadsøkning på en allerede ulønnsom flytende havvind bransje. Norge betaler helt sikkert milliarder i støtte over statsbudsjettet for å bygge en god del av disse gigantene til bruk i norsk farvann, så hvorfor skal ikke andre land også gi milliarder i støtte for å få dette produsert i Norge? Selv ikke KU-ens 1200 sider har giddet vurdere sannsynligheten for det.

BG sier at de vil jobbe skånsomt og vil gjøre avbøtende tiltak. Da er det utidig av naboer å tro at det blir mye støy med sprengning, knusing og lasting til båt, selv om de skal ha ut fem ganger mer masse per år sammenlignet med Strømsvika og det er 100 berørte, derav 20 svært nære naboer. BG vet hva de gjør og de kan dette uten å forulempe nære naboer.

BG sier i møter med berørte at de ikke får låne så mye penger som trengs for innløsning på grunn av manglende sikkerhet uten kontrakt med kjøpere. Hvorfor kan ikke naboene utsette å få sin betaling slik at BG kan maksimere sitt overskudd de tar med hjem til Egersund? Som ordføreren har sagt gjentatte ganger; Blir det ikke havvind, så blir det annen diverse sjørettet industri. Noen av disse har sikkert økonomi til å innløse 20 naboer med omtrent 150 millioner kroner. Og skjer ikke det heller, så betaler sikkert kommunen til slutt i ren glede over å ha fått et nytt areal tilsvarende 45 fotballbaner. Kanskje kan Mandal da lage Mandal Cup som kan konkurrere med Norway Cup? Trenger bare litt jord og gress pluss 45 sett fotballmål. Dette blir jo bra uansett, go for it!

Henk Nevland,

hyttenabo i Sodevika